Bây giờ tôi có một vài người đàn ông mà tôi đã làm tình một cách tình cờ, và một trong số họ nói với tôi rằng anh ta và bạn cùng phòng của anh ta rất muốn có một cuộc chơi ba người. Tôi chưa từng gặp bạn cùng phòng trước đây, vì vậy tôi biết mình phải tạo ấn tượng tốt ban đầu. Và điều đó tất nhiên có nghĩa là xuất hiện trong phòng của họ với bộ váy hở hang nghịch ngợm.