Bởi quyết định như vậy nên đêm mưa này, cô đã đồng ý lên giường làm người tình của Toàn. Có thể nói giờ đây, cô Trâm và Toàn không còn là cô trò nữa mà là người tình của nhau hay nói theo luật pháp, hai cô trò đã trở thành vợ chồng của nhau vì lúc bấy giờ, hai cô trò đều đang tận tình tận sức truyền tinh truyền giống cho nhau. Toàn tuy nhỏ con và hơi gầy nhưng nó thật khỏe khoắn, dồi dào sinh lực, còn cô Trâm – cô giáo chủ nhiệm của tuy cũng nhỏ người, mảnh mai nhưng lại chịu đựng rất khá cho nên hai cô trò làm tình cùng nhau kéo dài thật thoải mái. Toàn đòi hỏi cô Trâm rất nhiều, ngược lại cô Trâm cũng đáp ứng cho Toàn rất giỏi.