Thôi đùa á, chứ nếu ở thành phố thì làm gì có truyện cho anh em đọc đúng không! Vậy chúng ta cùng vô vấn đề chính thôi nè! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Thôi không nói nhiều nữa, vô truyện thôi mọi người!