anh yêu gặp em nhân viên thủ dâm,
mẹ cư xử như thế này”
“Đúng đó con, cảnh đó làm cho mẹ chịu hết nổi”
“Cảnh nào mẹ? Cảnh đụ này hả? ”
“Không, cái cảnh mà nó nhìn lén mẹ nó tắm rồi thay đồ đó”
“Vậy ra mẹ nứng vì tình cảnh mẹ con đó hả? ”
“Ừ… Trong khi xem cảnh đó, mẹ cứ nghĩ là con đang nhìn mẹ trong khi mẹ